Programul InvestEU

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia a propus, în iunie 2018, crearea programului InvestEU pentru a regrupa finanțarea de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții sub același acoperiș.

Conform propunerii, bugetul UE va oferi o garanție în valoare de 38 de miliarde EUR pentru a sprijini proiectele importante din punct de vedere strategic în întreaga UE. Prin atragerea de investiții private și publice, Comisia se așteaptă ca Fondul InvestEU să mobilizeze peste 650 de miliarde EUR în investiții suplimentare în întreaga UE în perioada 2021-2027.

InvestEU este destinat să sprijine patru domenii de politică:

  • infrastructura durabilă;
  • cercetarea, inovarea și digitalizarea;
  • întreprinderile mici și mijlocii;
  • investițiile sociale și competențele.

Propunerea cuprinde trei părți:

  • Fondul InvestEU;
  • Platforma de consiliere InvestEU;
  • Portalul european pentru proiecte de investiții.

(sursa)

InvestEU