Angajamentul privind Anul european al tineretului 2022

Introducere

În discursul său din 2021 privind starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut și a evidențiat impactul pandemiei de COVID-19 asupra tinerilor și a condițiilor lor de viață. Drept răspuns, președinta von der Leyen a propus ca anul 2022 să fie „Anul european al tineretului”. În decembrie 2021, Parlamentul European a votat în favoarea cadrului legislativ corespunzător. Acum, noi, deputații Renew Europe din Parlamentul European, ne angajăm să facem din acest an un an ambițios, cu obiective concrete, pentru a le reda tinerilor oportunitățile pe care le-au pierdut în ultimele 24 de luni.

Tinerii în centrul atenției: să evităm să avem o generație pierdută

În urma pandemiei de COVID-19, tinerii au ratat oportunități de educație, de formare și de angajare. Măsurile de limitare a mișcării persoanelor și relațiile sociale îngreunate le-au afectat sănătatea mintală și modul de viață. Anul european al tineretului 2022 este o ocazie de a răspunde la unele dintre aceste probleme cu soluții concrete.

 • Noi, Renew Europe, pro-europeni convinși, am promis că ne vom implica pentru ca cetățenii să aibă un cuvânt mai greu de spus atunci când se hotărăște viitorul Uniunii Europene. Acum este momentul să aducem tinerii în centrul atenției.
 • Noi, deputații Renew din PE, ne angajăm să recunoaștem sacrificiul făcut de tineri în ultimii doi ani, în care o întreagă generație a dat dovadă de solidaritate pentru a proteja persoanele în vârstă și vulnerabile.
 • Noi, deputații Renew din PE, ne angajăm să promovăm o mai mare incluziune și egalitate pentru toți tinerii.
 • Noi, deputații Renew din PE, ne angajăm să le oferim tuturor tinerilor europeni șansa de a-și dezvolta talentele, indiferent de diplome.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să integrăm perspectivele tinerilor în activitatea noastră din comisii.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să implicăm tinerii în procesul decizional printr-o consultare și o evaluare a impactului adecvate.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să colaborăm cu tineri din toate mediile, întâlnindu-ne cu ei și folosind instrumente moderne, cum ar fi platformele de comunicare socială: haideți nu doar să vorbim DESPRE tineri, ci să vorbim CU ei, folosind instrumentele de comunicare pe care ei le folosesc.

Crearea de noi oportunități pentru competențe și stimularea mobilității

Tinerii au nevoie de sprijin financiar adecvat pentru a beneficia de acces și oportunități în ceea ce privește competențele potrivite pentru secolul XXI: educația digitală, competențele non-tehnice, limbile străine, precum și formarea gândirii critice și alfabetizarea mediatică.

 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să sprijinim investițiile în tineri în toate domeniile de politică, începând cu Mecanismul de redresare și reziliență și cu planurile naționale de redresare.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să propunem și să sprijinim proiecte-pilot ale Parlamentului European care răspund nevoilor tinerilor și care asigură echitatea între generații.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să accelerăm politicile destinate tinerilor care promovează competențele lingvistice și competențele informatice.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să promovăm alfabetizarea mediatică și verificarea faptelor pe platformele de comunicare socială, unde tinerii caută cel mai des informații.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să îmbunătățim și să promovăm posibilitățile de mobilitate pentru tinerii din toate mediile, pentru a le oferi șansa de a-și îmbunătăți competențele și capacitatea de inserție profesională.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să dezvoltăm și să promovăm posibilitățile de mobilitate din noile programe Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, așa cum se prevede în noul capitol privind incluziunea, pentru toți tinerii din circumscripțiile noastre. Ne angajăm să îmbunătățim și să promovăm mobilitatea pe termen lung a cursanților EFP, mobilitatea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și a tinerilor din zonele rurale și din regiunile ultraperiferice.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm foarte serios să ameliorăm noul program ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Țintește, Învață, Stăpânește, Realizează) anunțat de Comisia Europeană, pentru a le oferi tuturor tinerilor posibilități de mobilitate și a-i ajuta să găsească locuri de muncă temporare și stagii în alte state membre decât cele de origine.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să încurajăm statele membre să dezvolte inițiative speciale care să permită și să simplifice accesul la cultură și mobilitate pentru tinerii Europei. Vom căuta soluții inovatoare pentru a face călătoriile cu trenul în întreaga Europă mai accesibile pentru ei.

Integrarea tinerilor pe piața muncii

40% dintre angajatori nu găsesc persoane cu competențe potrivite pentru a ocupa posturile vacante și, în același timp, prea mulți tineri nu își găsesc un loc de muncă; acest lucru este deosebit de îngrijorător având în vedere nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor în mai multe state membre ale UE.

 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să ne ocupăm de situația critică a integrării tinerilor pe piața forței de muncă. Obiectivul nostru este să înlesnim coordonarea dintre tineri și sectorul privat, mărind totodată sprijinul integrat pentru formare, perfecționare, acces la locuri de muncă și stagii și consiliere pentru tineri.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să oferim fiecărui tânăr european o soluție, prin intermediul Garanției pentru Tineri și al programelor UE.
 • Noi, deputații Renew Europe în PE, ne angajăm să sprijinim și să propunem acțiuni care să înlesnească integrarea tinerilor pe piața muncii, de exemplu, prin recunoașterea reciprocă a diplomelor de formare profesională și universitare sau prin înlăturarea barierelor și sprijinirea unei piețe europene unice a locurilor de muncă.

Abordarea problemelor de sănătate mintală

Aproape 2 din 3 tineri suferă de anxietate sau de depresie ca urmare a pandemiei de COVID-19, inegalitățile preexistente cauzând un impact disproporționat asupra tinerilor marginalizați.

 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să ne ocupăm de situația critică legată de sănătatea mintală a tinerilor, consolidând EU4Health și dezvoltând inițiative parlamentare în această privință.

Primirea tinerilor în Parlamentul European

Trebuie să le deschidem tinerilor porțile și să le facem auzită vocea, răspunzând în același timp preocupărilor lor și oferindu-le noi oportunități.

 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să oferim tinerilor o experiență profesională directă în PE, prin stagii remunerate corespunzător.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să primim anual cel puțin un grup de tineri vizitatori în Parlamentul European, în special în timpul săptămânii de sesiune plenară, astfel încât aceștia să poată fi martorii democrației europene în acțiune.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, ne angajăm să organizăm un eveniment al Parlamentului tineretului cu ocazia Zilei Europei, la 9 Mai.

Să ascultăm tinerii

Tinerii cetățeni nu sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația la nivel național și european. După cum am început deja să o facem în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, dorim să continuăm dialogul cu tânăra generație pentru a dezvolta sfera publică europeană și a întări legitimitatea democratică a UE, precum și pentru a ne asigura că interesele și opiniile tinerilor sunt luate în considerare în toate cadrele legislative și activitățile parlamentare relevante.

 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să organizăm în cursul acestui An al tineretului cel puțin un eveniment în fiecare dintre circumscripțiile noastre dedicat exclusiv tinerilor, în care să-i ascultăm și să dialogăm cu ei, iar apoi să facem propuneri pe baza rezultatelor obținute la aceste evenimente.
 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să ne întâlnim periodic cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai organizațiilor conduse de tineri, pentru a lucra la întărirea angajamentului politic al tinerilor, a elabora inițiative împreună cu ei și a discuta chestiunile actuale care îi afectează pe tinerii din Europa.
 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să sprijinim propunerea unui mecanism structurat de participare a tinerilor în sânul Parlamentului European.

Valorificarea interesului tinerilor față de mediu

Este extrem de îmbucurător să vedem sensibilitatea tot mai mare a tinerilor cetățeni la problemele de mediu și dorința lor de a-și pune convingerile și credințele în practică. Formarea în profesii din domeniul dezvoltării durabile și al mediului evoluează, iar ONG-urile au o capacitate reală de a face auzită vocea tinerilor. La nivelul UE, punerea în aplicare a Pactului verde necesită profiluri profesionale noi, care să transforme tranziția ecologică în realitate.

 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să recunoaștem rolul fundamental al ONG-urilor în viața democratică a UE și susținem o cooperare mai strânsă pentru a face auzită vocea tinerilor.
 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să stimulăm tinerii să arate un interes mai mare față de profesiile ecologice și suntem convinși că Pactul verde nu poate fi un succes fără implicarea lor.

Protejarea și capacitarea copiilor și tinerilor vulnerabili

Anul trecut, 24,2% dintre copiii din UE erau expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. O copilărie trăită în condiții precare generează tineri vulnerabili. Tinerii se pot confrunta cu forme multiple de discriminare, cum ar fi în domeniul educației și al ocupării forței de muncă, dar și în accesul la bunuri și servicii, inclusiv la locuințe.

În plus, cel puțin unul din cinci copii din Europa este victima unei forme de violență sexuală, adesea online.

 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să încurajăm și să sprijinim statele membre ale UE în punerea în aplicare a Garanției UE pentru copii, astfel încât să combatem sărăcia în rândul copiilor.
 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să sprijinim și să protejăm copiii și tinerii în mișcare, prin asigurarea unor garanții adecvate în cadrul Pactului UE privind migrația.
 • Noi, deputații Renew Europe, ne angajăm să protejăm copiii și tinerii împotriva abuzurilor și exploatării, atât online, cât și offline.
 • Noi, deputații Renew Europe din PE, luptăm împotriva tuturor formelor de discriminare a tinerilor și elaborăm inițiative parlamentare în această privință.

Întărirea cetățeniei UE

Au trecut treizeci de ani de la crearea cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht, dar aceasta nu a fost încă pe deplin implementată. Tinerii cetățeni ar trebui să simtă că aparțin Uniunii și să-și facă auzită vocea.

 • Noi, deputații în Parlamentul European Renew Europe, ne angajăm să îi informăm pe toți tinerii europeni despre toate drepturile și oportunitățile ce decurg din cetățenia UE, în special atunci când ajung la vârsta adultă, pentru a putea beneficia de toate oportunitățile asociate acesteia (să studieze, să lucreze sau să trăiască oriunde în Europa).
Pledge for Youth