Politica de confidențialitate

Sunt Dragoș Nicolae Pîslaru, europarlamentar și membru în forurile de conducere PLUS (Partidul Unitate, Libertate, Solidaritate).

Ce date cu caracter personal vă solicit și cu ce scop?

Pentru a comunica cu dvs., pentru a vă informa despre activitatea politică, inițiative, evenimente, petiții, campanii pe care le desfășor în calitatea mea de europarlamentar și om politic vă prelucrez următarele date cu caracter personal, cu consimțământul dvs: numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon și alte mesaje sau date pe care doriți să le furnizați în interacțiunea cu mine.

Aceste categorii de date cu caracter personal vor fi utilizate doar în scopul comunicării cu dvs. și pentru a vă informa despre inițiative care vă sunt de interes.

Cu cine vor fi împărtășite datele dvs. cu caracter personal?

În implementarea acestei inițiative și pentru a vă putea contacta, precum și pentru colectarea datelor folosesc serviciile Google. Pentru mai multe detalii despre politica lor de confidențialitate vă rog accesați Politica de confidențialitate Google.

În scopul de a vă trimite comunicări prin e-mail cu privire la inițiative, evenimente, campanii, folosesc serviciile Basecamp. Vă rog să accesați aici Politica de confidențialitate Basecamp.

Atunci când accesați alte pagini web din comunicările transmise de mine pentru a vă putea implica și pentru a putea sprijini campanii și inițiative cu care rezonați, vă rog să consultați termenii de utilizare a acestor pagini.

Nu voi împărtăși datele dumneavoastră cu caracter personal altor părți terțe fără a vă informa și a obține acordul dumneavoastră.

Cum vă protejez datele cu caracter personal?

Voi lua toate măsurile, inclusiv utilizarea de parole puternice,pentru a evita accesul neautorizat, ștergerea sau modificarea accidentală a datelor dvs. cu caracter personal. Serviciile pe care le utilizez pentru prelucrarea datelor dvs. Cu caracter personal oferă garanții și implementează măsuri tehnice și organizaționale pentru protecția datelor cu caracter personal.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal pe care le furnizați?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrez despre dumneavoastră. Aveți dreptul să obțineți o confirmare a faptului că prelucrez date despre dumneavoastră și să obțineți informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrez, condițiile de prelucrare și o copie a acestor date.

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care nu sunt exacte sau complete și pe care eu le am despre dumneavoastră sau de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul lor inițial, în cazul în care vă retrageți consimțământul, în cazul în care obiectați și nu am motive pentru continuarea prelucrării, în cazul în care datele au fost prelucrate ilegal sau în cazul în care este necesară ștergerea datelor pentru respectarea legislației europene sau a legislației românești.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării dacă considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal sau dacă prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dumneavoastră ori în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile din această politică, dar solicitați datele în vederea intentării unei acțiuni legale sau până la verificarea faptului dacă pot continua prelucrarea în interesul meu legitim.

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul retragerii consimțământului. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.

Aveți dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Acesta este dreptul de a primi datele pe care mi le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace automate, respectiv dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract și se realizează prin utilizarea mijloacelor automate.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă sau la instanțele de judecată competente. Dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru ce durată prelucrez datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrez datele dvs. cu caracter personal până când vă retrageți consimțământul pentru prelucrare și doar pe durata necesară atingerii scopurilor menționate la începutul acestei notificări privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Unde mă puteți contacta cu privire la exercitarea drepturilor dvs. raportat la datele cu caracter personal pe care le prelucrez?

Pentru solicitări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau pentru retragerea consimțământului pentru prelucrare în scopurile menționate mai sus vă rog să îmi scrieți la dnicolaepislaru@gmail.com.

Orice modificare a acestei politici de confidențialitate vă va fi adusă la cunoștință.