Ministru

Cele opt luni de mandat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (18 aprilie 2016 – 4 ianuarie 2017) au fost despre oameni, despre nevoile lor și despre felul în care statul poate interveni, prin politici integrate și coerente, pentru a-i ajuta în mod real.

Am construit pe ideea că politicile publice trebuie să pună, deopotrivă, accentul pe încurajarea muncii, pe servicii sociale și pe o abordare integrată care să ajute persoanele defavorizate să iasă din starea de vulnerabilitate.

Problematica socială nu ține, așa cum în mod fals s-a creat impresia, doar de Ministerul Muncii. Soluțiile coerente și sustenabile pot veni doar prin implicarea concretă a tuturor ministerelor care trebuie să își aducă aportul pentru conturarea și punerea în practică a măsurilor de care oamenii au nevoie în mod real.

Acesta este unul dintre exercițiile importante pe care l-am pus în practică în mandatul de ministru și unul dintre motivele pentru care am reușit să ne respectăm angajamentele asumate și, în același timp, să inițiem proiecte noi în concordanță cu așteptările celor care au cerut o schimbare în România.

Acel an a fost o confirmare a faptului că atunci când conectezi asistența socială cu dezvoltarea economică și grupurile vulnerabile la oportunități, când integrarea pe piața muncii este susținută de măsuri concrete, când ai disponibilitatea să cunoști problemele reale ale oamenilor, pentru a putea interveni eficient, schimbarea este posibilă.

A fost un an în care am învățat că orice schimbare profundă a societății necesită timp, dar mai ales responsabilitate, implicare și consecvență.

Vezi bilanțul de guvernare complet.