Europarlamentar

În Parlamentul European sunt membru în următoarele comisii și delegații:
• Comisia de Afaceri Economice și Monetare (ECON)
• Subcomisia pentru Afaceri Fiscale (FISC)
• Comisia de Muncă și Afaceri Sociale (EMPL)
• Comisia de Industrie, Cercetare și Energie (ITRE)
• Membru în Delegația Parlamentului European pentru Statele Unite ale Americii
• Membru în Delegația Parlamentului European pentru Japonia

Dosare principale și activitate

Comisia de Afaceri Economice și Monetare (ECON) & Subcomisia pentru Afaceri Fiscale (FISC):
• Co-raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, instrumentul de finanțare de 723,8 miliarde de euro al tuturor Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență
• Membru în grupul de lucru al Parlamentului European pentru monitorizarea implementării Mecanismului de Redresare și Reziliență
• Co-raportor al Parlamentului European pentru Regulamentul privind Instrumentul de Asistență Tehnică (TSI)
• Raportor Renew pentru Regulamentul pentru prevenirea spălării banilor și finanțării organizațiilor teroriste
• Raportor Renew pentru Planul de acțiuni pentru un sistem de taxare simplu și echitabil la nivel european, susținând redresarea economică
• Membru Grupul de Lucru al Parlamentului European pentru extinderea Zonei Euro
• Raportor Renew pe Raportul anual pentru Banca Europeană de Investiții
• Raportor Renew pentru Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (Corporate Sustainability Reporting)
• Responsabil cu monitorizarea implementării Produsului paneuropean de pensie
• Responsabil cu monitorizarea implementării Fondului European pentru Investiții Strategice

Comisia de Muncă și Afaceri Sociale (EMPL):
• Coordonator al Rezoluției privind Muncitorii Transfrontalieri
• Co-sponsor Rezoluție Garanția pentru Copii
• Raportor Renew pe Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială în UE
• Raportor Renew pe Instrumentul de Asistență temporară pentru reducerea riscurilor de șomaj în caz de urgență pentru prevenirea riscurilor cauzate de COVID-19

Comisia de Industrie, Cercetare și Energie (ITRE):
• Membru în grupul de lucru Renew Europe pentru Relația cu IMM-urile la nivel european
• Raportor Renew Europe pe programul de finanțare InvestEU
Raportor Renew Europe pe Regulamentul privind identitatea digitală europeană eIDAS

Vicepreședinte al Intergrupului pentru Drepturile Copiilor
Vicepreședinte al Intergrupului pentru relația cu Sindicatele
Vicepreședinte al Intergrupului pentru Persoanele cu dizabilități

Profil oficial Parlamentul European