Categories
Editoriale Evenimente

Esența #PNRR: ambiție, inovare, investiții cu impact social, măsuri pentru copii și tineri. O discuție cu membri ai parlamentelor din statele UE

La cea mai importantă dezbatere a anului organizată de Parlamentul European și parlamentele naționale ale tuturor statelor membre UE – COSAC, am fost astăzi în prima întâlnire, una informală, cu membri ai grupului Renew Europe, alături de Sabine Thillaye (Președinta Comisiei pentru Afaceri europene din cadrul Adunării Naționale a Franței), deputații și senatorii Jouni Ovaska (Finlanda), Liliana Tanguy (Franța), Arminas Lydeka (Lituania), Nik Prebil (Slovenia, cel mai tânăr parlamentar din Slovenia și parte din Conferința privind Viitorul Europei).

În calitate de reprezentant al Renew Europe, am fost gazda evenimentului cu ușile închise cu reprezentanți ai grupului înscriși din parlamentele naționale ale celor 27 de state membre.

Am avut privilegiul de a discuta cu ei despre două mari teme strâns legate de activitatea mea din Parlamentul European, și anume implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență prin #PNRR în statele membre, pe de o parte, și noul concept al Europei Sociale, un contract de reînnoit cu cetățenii noștri în plan triplu: economic, digital și climatic.

Sunt două dezbateri interdependente, știind că #MRR este modelul necesar unei Europe Sociale, modelul exact pe care l-am avut în minte în privința gestionării acestor trei planuri. Ceea ce sper acum este ca modelul să devină unul de succes în practică.

În Parlamentul European, noi am setat deja grupul de lucru în care vom monitoriza implementarea concretă a MRR, în care în prezent analizăm planurile avansate de statele membre. Vom avea curând concluzii despre toate planurile avansate, dar pot spune că ce îmi doresc să văd mai mult ar fi: ambiție, inovare, politici sociale, investiții cu impact social, măsuri pentru copii și tineri mai bine dezvoltate.

În ceea ce privește Europa Socială, o Europă care privește în perspectivă, văd o societate prosperă și antreprenorială care pune cetățenii în centru și furnizează acces și oportunități de muncă bine plătită care permit o viață decentă și independentă. Văd o Europă competitivă și inovatoare, în care nimeni nu e lăsat în urmă. Văd o Europă în care sectorul privat lucrează îndeaproape cu guvernele așa încât companiile și afacerile înfloresc împreună cu angajații, creând locuri de muncă și prosperitate pentru toți cetățenii europeni.

Dar cel mai important, obiectivele sociale și economice nu mai pot fi tratate decât împreună, ceea ce înseamnă că trebuie să identificăm soluții comune și să identificăm politicile care deopotrivă cresc competitivitatea UE și coeziunea în societate.

Ce propun:
– Să sprijinim IMM-urile și antreprenorii și să le tratăm așa cum sunt, adică drept principal motor al creării de locuri de muncă. Prosperitatea economică a IMM-urilor determină competitivitatea și inovarea în Europa, iar sprijinirea lor pentru a se dezvolta este crucială în tranziția către o economie verde și digitală.

– Să investim în economie sociale și să influențăm investițiile ca modalitate de a încuraja o societate mai favorabilă incluziunii, unde politicile economice și sociale de impact se pot consolida reciproc. Acest lucru este posibil printr-o serie de instrumente precum investiția cu impact social (investiții cu impact social, contracte de rezultate sociale).

– Să promovăm și să facilităm libera circulație a lucrătorilor. Mobilitatea forței de muncă este o condiție prealabilă pentru o piață unică care funcționează bine; aceasta din urmă nu își poate atinge potențialul complet dacă capitalul, bunurile și serviciile sunt mobile și forța de muncă nu.

– Să promovăm incluziunea socială și tratamentul egal ca aspecte esențiale pentru ocuparea forței de muncă. Renew Europe consideră că acestea ar trebui să fie aplicate într-un mod sistematic și să fie integrate în toate domeniile politice cu privire la toate grupurile afectate de discriminare pe motive de vârstă, sex, orientare sexuală, dizabilități, religie sau apartenența la o minoritate etnică.

– Să creăm spațiul pentru ca noul tip de muncă și ocuparea forței de muncă să prospere. Cu toate acestea, păstrând în același timp noile oportunități de ocupare a forței de muncă, precum platformele digitale, este necesar să fim vigilenți privind protecția socială a lucrătorilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă, garanții pentru un set minim de drepturi și pentru acoperirea ulterioară prin intermediul negocierilor colective. Nivelul de formare a lucrătorilor platformei și protecția acestora în raport cu algoritmii sunt, de asemenea, esențiale.

Nu putem vorbi despre ocuparea forței de muncă fără să atingem investiția în noua generație, în abilitățile și competențele lor ca viitori lucrători în economie. Și asta mă duce la ultimul și cel mai important punct: investiția în copii și tineri.

Renew Europe și-a oferit sprijinul deplin pe propunerea Comisiei Europene privind recomandarea Consiliului privind Garanția pentru Copii. În recenta rezoluție a Parlamentului, am solicitat investiții în copii și dezvoltarea lor în competențe digitale, solicitând Comisiei să examineze posibilitatea înființării unei Autorități Europene pentru Copii care să sprijine și să monitorizeze punerea în aplicare a Garanției de către statele membre, să coordoneze activitatea națională, și să asigure schimbul de bune practici și soluții inovatoare.

Cred că investițiile strategice în copii și tineri ar trebui să devină noua normă, ei sunt viitorul, pentru ei construim. Acest lucru este esențial pentru a asigura coeziune în societăți, stabilitatea muncii și prosperitatea economică în viitor.

Despre COSAC:

Sunt onorat că am fost selectat să reprezint Renew Europe și Parlamentul European și vă mulțumesc pentru încredere și voturile de acum doi ani. La cea mai mare dezbatere anuală organizată de Parlamentul European și parlamentele naționale ale tuturor statelor membre UE, care a început astăzi, 31 mai, mă număr printre cei șapte speakeri ai evenimentului, reprezentând grupul Renew Europe din PE.

Vorbim despre Conferința COSAC a comisiilor specializate în afaceri comunitare și europene, în cadrul căreia două sesiuni speciale sunt în atenția mea: luni, Dimensiunea Europei Sociale, model pentru o triplă tranziție – economică, digitală, climatică, iar marți, Rolul parlamentelor naționale în implementarea Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență #PNRR.

Conduc lucrările conferinței alături de președintele PE, David Sassoli, de prim-vice-președinta Roberta Metsola, de Antonio Tajani, Agnes Jongherius, Guy Verhofstadt, Damian Boeselager și de Roberts Zile.

La dezbateri participă, desigur, și parlamentari din România.

Puteți urmări lucrările conferinței #LIVE pe platforma oficială COSAC: https://parleu2021.parlamento.pt/.

Conferința, care este tradusă în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, își propune să permită un schimb regulat de opinii, fără a aduce atingere competențelor organelor parlamentare ale Uniunii Europene, constând într-o formă de cooperare între comisiile pentru afaceri ale Uniunii ale parlamentelor naționale.

COSAC este organizată la fiecare șase luni în parlamentul statului membru care deține președinția în aceste șase luni, cu participarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European, precum și a statelor candidate la Uniunea Europeană sau sunt în curs de aderare, care participă la întâlnire în calitate de observatori.

Vă invit să urmăriți aceste dezbateri cu impact în viața fiecărui cetățean al UE.