Noi măsuri de combatere a fraudei TVA

Astăzi Parlamentul European a susținut măsurile propuse de Comisia Europeană și a propus acțiuni noi pentru a combate frauda privind TVA pentru comerțul electronic, un fenomen care aduce prejudicii statelor membre de miliarde de euro anual în ceea ce privește veniturile pierdute. Cu scopul de a consolida legislația aflată în vigoare, măsurile se concentrează pe 2 aspecte: (1) cer prestatorilor de servicii de plată (PSP) să țină evidența plăților transfrontaliere în comerțul electronic și (2) pun la punct mecanisme de colectare a informațiilor la nivel național și doresc implementarea unui sistem electronic central care să detecteze și să investigheze frauda. Măsurile vor intra în vigoare în ianuarie 2024.

Informații generale

Frauda de TVA este o problemă majoră care privează guvernele de venituri vitale și avantajează pe nedrept companiile fără scrupule. Potrivit Raportului UE privind decalajele TVA, diferența de TVA din UE în 2017 (diferența dintre veniturile preconizate și încasările efective) a fost de 138 miliarde euro. România are cel mai mare decalaj de TVA din UE în termeni proporționali, echivalentul a 6,4 miliarde de euro din veniturile anterioare sau aproximativ 3,4% din PIB.

Comerțul electronic, care a revoluționat cumpărăturile, oferă de asemenea, modalități pentru întreprinderile frauduloase de a sustrage TVA, în special prin tranzacțiile transfrontaliere, care sunt mai greu de monitorizat. Aceste practici vor deveni și mai numeroase dacă statele membre nu vor avea capacitatea să colecteze și să distribuie informații sensibile legate de plăți, în scopuri de control și aplicarea legii.

Măsuri deja existente

Prevederi noi

Directiva pe informații ale prestatorilor de servicii de plată:

  • Această nouă directivă impune PSP-urilor să țină evidența plăților transfrontaliere legate de comerțul electronic.
  • Măsura se aplică atunci când (i) plătitorul este situat într-un stat membru al UE și beneficiarul se află în orice altă țară și (ii) PSP procesează mai mult de 25 de tranzacții către același beneficiar pe trimestru sau procesează un singur transfer de peste 2500 euro.
  • Aceste date ar trebui să includă informații care identifică locația plătitorului și beneficiarului și să fie păstrate timp de trei ani de la anul încasării.
  • Parchetul european va avea sarcina de a asigura urmărirea penală la nivel european a fraudei de TVA transfrontaliere.

Regulament pe consolidarea cooperării administrative pentru a combate frauda de TVA:

  • Noul regulament instituie un sistem electronic central de informații referitoare la plăți pentru detectarea și investigarea fraudei, care va fi accesibil numai de către oficialii Eurofisc, o rețea UE antifraudă înființată în 2010.
  • Acesta impune statelor membre să colecteze date electronice de la PSP (ca prevăzut în directiva de mai sus) și le permite să le depoziteze într-un sistem electronic la nivel național timp de trei ani de la colectare.
  • De asemenea, statele membre trebuie să instituie un sistem comun de raportare a fraudei transfrontaliere de TVA la nivel european.
Taxe