IMM-urile sunt un motor al creșterii economice în UE

IMM-urile sunt un motor al creșterii economice, actori cheie în creșterea competitivității Uniunii și contribuie la crearea a numeroase locuri de muncă de pe continentul european. O nouă strategie pentru întreprinderile mici și mijlocii este nu numai binevenită, ci și extrem de necesară în contextul în care progresul tehnologic schimbă modul de gestiune al afacerilor și de interacțiune între sectorul public și privat.

Discutăm în această sesiune de Strasbourg a Parlamentului European despre noi propuneri pe care Comisia dorește să le includă într-o nouă strategie pentru IMM-uri. Vice-Președinții Executivi Margrethe Vestager și Valdis Dombrovskis, precum și comisarul pe piața internă Thierry Breton au fost însărcinați să lucreze la o noua strategie pentru IMM-uri pentru reducerea barierelor și obstacolelor care împiedică IMM-urile să crească, să se dezvolte și să exceleze.

Punctele pe care le-am dezbătut, în anticiparea prezentării strategiei pe 10 martie 2020, sunt:

  • revizuirea definiției IMM-urilor,
  • crearea unei alianțe a IMM-urilor în inteligență artificială,
  • alocarea unui spațiu mai mare dedicat IMM-urilor în Semestrul European, crearea unui grup de ambasadori ai IMM-urilor dedicat antreprenoriatului strategic, care să fie compus din experți din mai multe sectoare politice și economice,
  • dar și crearea unei celule speciale a IMM-urilor în cadrul Direcțiilor Generale ale Comisiei Europene ce se ocupă de acest sector.

Dar până atunci, cum putem să ne asigurăm că susținem creșterea și dezvoltarea IMM-urilor și că, pe lângă accesul la finanțare și oportunități, le asigurăm și instrumente să răspundă la provocările curente? Iată câteva idei pe care le propun:

  • Prin facilitarea participării IMM-urilor în economia circulară și instrumente de finanțare ce încurajează măsuri de reducere a consumului de energie.
  • Prin îmbunătățirea instrumentelor ce sprijină IMM-urile pe piața internă.
  • Prin dezvoltarea continuă a rețelei de centre de Inovare Digitală (Digital Innovation Hubs) ca să asigurăm sinergii la nivel regional, național și european.
  • Prin programele din Cadrul Financiar Multianual precum InvestEU sau cele de fonduri structurale care asigură accesul la finanțare a IMM-urilor pentru inovare și competențe.
  • Prin simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene pentru întreprinderile mici și mijlocii și start-up-uri.
  • Prin încurajarea în cadrul IMM-urilor a unei culturi de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, digitale, manageriale și de învățare pe tot parcursul vieții.

Doar așa UE poate să ofere un cadru legislativ comprehensiv care să ofere oportunități IMM-urilor să inoveze și să aplice noi tehnologii.

IMM