Propuneri pentru sprijinirea persoanelor defavorizate

Am votat azi în Parlamentul European, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare solicitate de grupul Renew Europe, o serie de amendamente la Regulamentul (UE) nr 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), dosar în care am calitatea de raportor din partea grupului Renew Europe.

Aceste modificări le vor permite statelor membre să schimbe programele operaționale (POAD în România), astfel încât resursele prevăzute în acestea să poată fi folosite în sprijinirea persoanelor defavorizate care sunt afectate direct de criza actuală.

Cea mai importantă modificare este cea prin care Comisia poate aproba o finanțare de 100% dacă este solicitată de statele membre pentru Programele Operaționale care răspund efectelor pandemiei COVID-19.

Sunt introduse câteva prevederi cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, precum posibilitatea de a furniza ajutor alimentar și asistență materială de bază prin intermediul tichetelor electronice.

Cheltuielile cu echipamentele de protecție pentru organizațiile partenere devin și ele eligibile.

Am solicitat Comisiei Europene includerea în categoriile de cheltuieli eligibile și a voucherelor fizice, nu doar a celor electronice, iar propunerea, susținută de grupul Renew Europe, a fost agreată și inclusă în amendamente.