Propuneri de a crea un cadru coerent și modern de taxare a multinaționalelor

Un subiect important pe agenda Parlamentului European este cel al propunerilor de a crea un cadru coerent și modern de taxare a multinaționalelor. Dezbaterea a avut loc luni iar azi a fost adoptată o rezoluție despre impozitarea echitabilă într-o economie globală și digitală. Există o percepție în creștere, atât la nivel european, cât și la nivelul țărilor OCDE că există sume importante de venituri fiscale care se pierd datorită comportamentului de mutare a profiturilor dintr-o țară în alta. Și evident există opinia societății civile și a populației din mai multe state OCDE și UE care devin din ce în ce mai vocale pe această temă. Din acest motiv, țările G20 au convenit să abordeze problema la nivel global, în cadrul OCDE. Astfel, Proiectul de eroziune de bază și schimbare a profitului (EBSP) a început în 2012, iar ulterior a fost lansat Programul de lucru al OCDE, un document susținut de G20, care răspunde provocărilor fiscale la nivel global. În acesta, OCDE propune măsuri structurate pe doi piloni: – alocare mai echitabilă a drepturilor fiscale – propunere globală pentru evitarea eroziunii fiscale prin stabilirea unei taxări minime. Am subliniat în intervenția mea din plenul Parlamentului European că aceste două propuneri funcționează doar într-un cadru multilateral, iar UE poate să dea un exemplu în acest sens, identificând o echitate fiscală care să adreseze toate problemele cu care ne confruntăm. Avem o problemă de etică și comportament la firmele multinaționale, dar nu trebuie să tratăm multinaționalele ca inamicii popoarelor, nu dorim să lăsăm impresia că lansăm un război împotriva societăților multinaționale pentru a le taxa mai mult. Avem și o problemă de concurență și lipsă de coordonare între statele membre, iar la nivelul fiecărui stat membru avem o problemă în ceea ce privește calitatea administrației fiscale și competența pe care această administrație fiscală o are, de a putea avea un regim unitar. Până la urmă, firmele multinaționale folosesc cadrul acesta pe care îl avem și care nu este eficient. Cred că este un moment important ca Parlamentul să dea un semnal pozitiv și să identifice pârghii pentru echitate fiscală, un regim prin care IMM-urile să nu fie defavorizate, și să evite această cursă a taxării diferențiate și a administrării diferite între statele membre, ținând minte mereu că dorim simplitate, predictibilitate și un mod în care să dezvoltăm afacerile, nu să le oprim.
https://youtu.be/Ib5uKf98g7Q