Categories
Editoriale

Despre necesitatea aprofundării urgente a Uniunii Economice și Monetare și îmbunătățirea rezistenței economiilor statelor membre

Situația economică și socială din Europa se deteriorează rapid. Pandemia COVID-19 ar putea duce la șocuri fără precedent în sistemul nostru economic și pe piața forței de muncă. Parlamentul European, și în special Comisia pentru Buget (BUDG) și Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) conduc dezbaterile, și lucrează la instrumente care ar ajuta la redresarea Europei.

Sunt raportorul Parlamentului European pe Programul de sprijin pentru investiții și reforme (RISP) și alături de colega mea de pe acest dosar din Comisia de Buget, Eider Gardiazabal Rubial (S&D / Spania), am transmis deja primele noastre direcții pe dosar: RISP trebuie folosit ca instrument cheie în Planul de Redresare post-criză.

Această criză demonstrează clar necesitatea aprofundării urgente a Uniunii Economice și Monetare și îmbunătățirea rezistenței economiilor statelor membre la șocuri, atât simetrice cât și asimetrice. Solidaritatea europeană și oferirea unui răspuns coordonat sunt esențiale atât pentru o strategie eficientă de criză, cât și pentru proiectarea recuperării post-criză.

În timp ce toate eforturile actuale și toate mijloacele disponibile trebuie să fie concentrate în primul rând pe abordarea imediată a efectelor negative imediate ale pandemiei COVID-19, trebuie să stabilim bazele redresării și să echipăm economiile noastre cu mijloacele necesare pentru a face atât economiile naționale cât și economia UE mai puternice și mai unite. În acest sens, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) face parte din soluție. În cadrul bugetului pe termen lung al UE, Instrumentul Bugetar pentru Convergență și Competitivitate (BICC), parte integrantă din Programul de sprijin pentru investiții și reforme (RISP), va putea fi unul dintre instrumentele de consolidare cheie.

Programul va reprezenta un instrument de stimulare a statelor membre pentru implementarea de reforme structurale și pentru promovarea investițiilor necesare pentru relansare și convergența UE. Aceste măsuri, însoțite de sprijinul direct pentru aderarea la euro pentru statele membre ce se pregătesc pentru adoptarea monedei unice comunitare, ar trebui să consolideze și să sprijine extinderea zonei euro, creând mai multă rezistență la șocuri. În plus, componenta de asistență tehnică va consolida capacitatea statelor membre de a pregăti și implementa reforme administrative și structurale care susțin creșterea și schimbul de bune practici valoroase în toată UE.

În ceea ce privește comisiile BUDG și ECON, acestea vor lucra rapid la Programul de sprijin pentru investiții și reforme pentru ca statele membre să poată utiliza acest instrument și în reconstrucția post-criză.

Scopul și dimensiunea acestui instrument trebuie consolidate în mod semnificativ dacă vrem să fim adaptați la provocarile care urmează. În ceea ce privește domeniul de aplicare, este extrem de important să se acorde prioritate reformelor și investițiilor care vor întări sistemele sociale, economice și de sănătate. În ceea ce privește dimensiunea generală, bugetul actual (aproximativ 17 miliarde EUR pe 7 ani) trebuie consolidat pentru a deveni cu adevărat relevant macroeconomic.