Cine sunt

Membru al Parlamentului European.

Sunt la bază economist, am un doctorat în economie la Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române și un masterat în Relații Internaționale obținut la London School of Economics, Marea Britanie.

Am fost ministru al Muncii și Protecției Sociale în 2016, în Guvernul condus de Dacian Cioloș.

Am participat la numeroase proiecte interne și internaționale ca expert pe probleme sociale, dezvoltare rurală, politici sociale, piața forței de muncă. Cred că educația și dobândirea de competențe sunt vitale pentru a crea locuri de muncă mai bune, pentru o viață demnă, activă.

Ca europarlamentar îmi propun să susțin alocarea de resurse pentru crearea de competențe, accesul la locuri de muncă, combaterea sărăciei, incluziunea socială, alături de consolidarea și implementarea Fondului Social European+, finanțarea și dezvoltarea serviciilor comunitare integrate, coeziune socială și prosperitate la nivel comunitar și în România, formarea profesională, accesul deschis la educație și libera circulație a forței de muncă. Voi susține de asemenea drepturile persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea locurilor de muncă în mediul rural.

dp1

Lector Universitar, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Noiembrie 1998 – septembrie 2007
Susținerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele Economie Mondială, Politică Internaţională, Economie Internaţională, Integrare Europeană

Cercetător Asociat, Centrul Român de Politici Economice, Bucureşti

Decembrie 2000 – iunie 2004
Propunere şi management de proiect, cercetare politici privind mediul de afaceri, aspecte legate de competitivitate, de aderarea României la UE etc.

Director Executiv, Grupul de Economie Aplicată, Bucureşti

Iunie 2004 – decembrie 2006
Gestiune administrativă / financiară generală, Coordonare proiecte cercetare

Manager General GEA Strategy&Consulting S.A

Decembrie 2006 – 2015
Management, consultanţă în management

Consilier de Stat pe probleme economice

Decembrie 2015 — Aprilie 2016
Consilier principal pe probleme economice pentru Primul Ministru, reprezentarea României la negocierea aderării OCDE, Preşedintele Comitetului inter-ministerial de coordonare a ajutoarelor de stat

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Aprilie 2016 - Ianuarie 2017
Coordonarea Ministerului și a tuturor agențiilor subordonate / stabilirea agendei în domeniul muncii și asistenței sociale

Partener Civitta Strategy & Consulting SA

Martie 2017 - Iunie 2019
Management, consultanţă în management

Membru in Parlamentul European

Iulie 2019 - Prezent