Categories
Rapoarte

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online

În Parlamentul European am vorbit ieri despre lucrătorii care depind de platformele digitale: cum le apărăm interesele? Ce facem la Bruxelles pentru a proteja și această categorie de muncitori?

Raportul PE pentru o legislație creată în acest scop, prezentat ieri în plen, va merge acum spre Comisia Europeană, care va elabora un cadru clar pentru toți lucrătorii din UE. În acest cadru dat, fiecare stat membru va adăuga reglementări specifice.

Platformele digitale au fost vitale în timpul pandemiei, în carantină. Au ținut în viață zeci de mii de restaurante europene și furnizori de produse, au creat locuri de muncă – crowdemployment – și au generat venituri, au ușurat viața consumatorilor, utilizatorii platformelor respective. Iar flexibilitatea lor a fost un factor cheie în reziliența domeniului.

În acest moment, întrebarea la care trebuie să răspundem printr-o legislație adecvată, în pas cu progresul tehnologiei, este cum protejăm lucrătorii de pe aceste platforme.

Cuvântul cheie aici este echilibru. Echilibru între drepturi sociale solide, pentru care europenii s-au luptat zeci de ani, și spiritul de inovație și antreprenoriat în tehnologie.

Adevărul pentru platforme, mici sau mari, este că spațiul legislativ vag a început să fie tot mai problematic. Niște principii generale, care asigură o protecție de ambele părți ale relației de muncă sau colaborare, sunt vitale pentru evitarea erorilor, abuzurilor, dar și atacurilor împotriva platformelor digitale.

Trebuie păstrat echilibrul și între tipurile de platforme, iar cerințele către companii trebuie adaptate la dimensiunile respectivelor companii. Sigur, e bine să avem principii generale de protecție și reprezentare pentru lucrătorii care colaborează cu platformele digitale, rezervând un spațiu amplu pentru specificul fiecărui stat membru. România, spre exemplu, fiind una dintre cele mai intens acoperite țări, în urban, cu astfel de servicii.

Parlamentul European, prin colega noastră din grupul Renew Europe, Sylvie Brunet, a prezentat ieri un raport de inițiativă legislativă în sensul protejării lucrătorilor pe platformele digitale. De aici, Comisia Europeană va duce demersul mai departe, venind cu anvelopa legislativă concretă.

Rezum aici propunerile noastre din Parlamentul European:

  • condiții de muncă echitabile și o protecție juridică și socială adecvată pentru toți lucrătorii din economia colaborativă, indiferent de statutul lor;
  • statut și responsabilități de bază clare ale platformei față de lucrător;
  • standarde minime privind normele de colaborare, cu informarea deplină și cuprinzătoare a furnizorului de servicii cu privire la drepturile și obligațiile sale, beneficiile, nivelul de protecție socială asociat și identitatea angajatorului;
  • drepturi similare cu cele din restul economiei pentru lucrătorii care desfășoară cu adevărat o activitate independentă prin intermediul platformelor online, protecție prin participarea la sisteme de securitate socială și de asigurări de sănătate;
  • supraveghere corespunzătoare a termenilor și condițiilor raportului de muncă sau contractului de servicii de către statele membre, prevenind abuzurile de poziție dominantă din partea platformelor;
  • protecție împotriva riscurilor la locul de muncă, limitarea timpului de lucru, dispoziții privind perioadele minime de repaus și concediul anual. Aici statele membre trebuie să pună în aplicare legislația relevantă națională privind ocuparea forței de muncă și activitatea independentă și să vegheze la respectarea sa, să investească în inspecția muncii și să aibă în vedere actualizarea cadrului legal pentru a fi în pas cu progresele tehnologice.

O felicit pe Sylvie pentru munca excelentă pe care a depus-o pe acest raport de inițiativă legislativă. A reușit să găsească un echilibru fin între cele două laturi ale unei dezbateri spinoase și cred cu tărie că raportul trebuie să ne servească drept exemplu pentru viitor. Acum, cu siguranță, va servi Comisiei Europene pentru propunerea legislativă la care lucrează.

Cu siguranță, elementele cheie sunt transparența și accesul la deciziile de operare a platformelor, în cazul în care colaborarea cu platformele digitale este oferită și gestionată de către acestea.

Dar la fel de importante sunt și predictibilitatea legală pentru antreprenori și investitori și spațiul de libertate pentru inovare. Flexibilitatea platformelor este ceea ce le face atractive pentru lucrători, dar și utilizatori, și aceasta nu trebuie îngrădită artificial, sau din cauza fricii.

Așteptăm așadar din partea Comisiei o propunere care să fie atentă la aceste componente și care va fi gândită pentru viitor și nu motivată de fricile trecutului!