Renew Europe: Children’s rights must be in the heart of all EU policies

Children’s rights must be in the heart of all EU policies The plenary of the European Parliament has adopted a resolution today commemorating the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. The resolution stresses that the best interests of the child should be a primary consideration in all…

Un expert independent român a ajuns la conducerea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în muncă (EU-OSHA)

În luna iulie, am lansat către partenerii economici și sociali din România (sindicate, patronate și ONGuri) o invitație de nominalizări pentru câteva posturi cheie din cele patru agenții europene din domeniul muncii și formării profesionale*. Am făcut mai multe propuneri…

InvestEU

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia a propus, în iunie 2018, crearea programului InvestEU pentru a regrupa finanțarea de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții sub același acoperiș. Conform propunerii, bugetul UE va oferi…